Online vredesdienst voor de dieren

access_time 17-12-2021

Mooie Kerstgedachte: digitale collecte voor Sam en haar kinderen

klik hier om naar de website van de Vredesdienst te gaan.

Om de Vredesdienst voor dieren te beleven hoef je niets te betalen. Wel vragen we net zoals voorgaande jaren aan de kijkers om een vrijwillige donatie te geven aan een door ons gekozen goed dierendoel. Dit jaar zamelen we geld in voor het aangrijpende verhaal van varken Sam en haar kinderen. Sam is een 9-jaar oud getraumatiseerd moedervarken uit de industrie. Ze werd eind februari 2021 zwanger uit de industrie gered. In negen jaar tijd kreeg ze al 240 biggen, als varken in de industrie. Haar laatste nest heeft ze in vrijheid bij stichting Melief mogen bouwen met stro. Ze heeft daar voor het eerst frisse lucht opgesnoven en is op 16 maart 2021 bevallen van 11 gezonde biggen. Voor het eerst mocht Sam stram als ze was echt moeder zijn en voor haar nakomelingen zorgen.

Hoe ontroerend dit is kun je straks in de documentaire zien die hierover wordt gemaakt. Want Karen Soeters en haar team van House of Animals volgen Sam en vijf van haar biggen een jaar lang filmend zodat iedereen kan zien wie zij en die andere bijzondere 13 miljoen dieren zijn die wij in Nederland geheel onverschillig als levenloze producten behandelen. Zij willen middels deze documentaire laten zien dat we onze mens-dier relatie met dit vriendelijke en gevoelige dier volledig moeten herzien.

Wil jij Sam en haar kinderen steunen stort dan je kerstgift op rekeningnummer NL48TRIO0212171445 (BIC: TRIONL2U) ten name van Stichting Melief te Rotterdam onder vermelding van ‘Kerstgift Sam’

Waarom een vredesdienst voor dieren?

Juist met Kerst, het feest van de vrede, wordt er weer uitbundig vlees en vis gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. We denken ook aan de vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden. Dit laten we niet zomaar passeren. Daarom sinds 2014 vlak vóór de Kerst in Amsterdam de Vredesdienst voor dieren. Een dienst die een oproep wil zijn om Kerst vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren.

Wreedheden tegen mens en dier staan niet los van elkaar en elke vorm is even verwerpelijk. De Russische schrijver Tolstoy schreef: ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.’ Met de Vredesdienst voor dieren zetten we een eerste stap naar een wereldwijde vrede. Het is strijdig met de essentie van Kerst wanneer we dieren, levende wezens met bewustzijn en gevoel, deel laten uitmaken van ons kerstdiner. Vrede alleen voor mensen ís geen vrede.

De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter. Wat ons motiveert en bindt: dat we partij kiezen voor het steeds weer miskende, vernederde, meedogenloos geëxploiteerde dier. Daarmee kiezen we ook partij voor de mens, maar dan voor de echte mens. De mens die het dier gewoon dier laat zijn.

Onze sponsoren
 
 
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share