Over Stichting Melief

In juni 2003 hebben Marc Winters en Lothar Vermeulen, na een aantal jaren van almaar groeiende opvang, Stichting Melief opgericht in Rockanje, aan de kust bij Rotterdam. Melief is de geit die, ondanks dat ze erg verwaarloosd was en ook nog eens twee kinderen op de wereld moest zetten, toch zo snel weer opknapte en sterker tevoorschijn kwam. Zij is een mooi symbool voor waar de opvang zich hard voor wil maken. Na een fijn en lang leven bij Melief, samen met haar kinderen, is zij omringd door liefde en zorg overleden.

De stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven.

Er loopt inmiddels, naast een groot aantal, ook een grote verscheidenheid aan dieren rond in de opvang. Honden, katten, konijnen, kippen, daarvan apart een groep hanen, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, runderen, hangbuikzwijnen en varkens, pony’s, ezels, volièrevogels en duiven. Allemaal met een eigen verhaal dat meestal niet zo leuk is. Vaak komen ze helemaal bij, maar het komt ook regelmatig voor dat ze in hun ‘vorige leven’ een achterstand opgelopen hebben die ze niet meer in kunnen halen. Zo kunnen inteelt en verwaarloosde ziektes een hoop schade aanrichten. Maar met persoonlijke aandacht en de noodzakelijke medische verzorging kom je vaak al een heel eind om het welzijn van het dier weer op peil te brengen.

De stichting kreeg in september 2005 te horen dat de toenmalige locatie in Nederland gesloopt zou gaan worden in verband met een andere bestemming voor de grond. Aangezien het financieel onmogelijk was in Nederland een andere locatie te vinden, werd besloten om het avontuur aan te gaan en een grote boerderij met stallen en land aan te schaffen in Sögel, in Duitsland. Om de toekomst van de dieren te garanderen werd oktober 2006 deze privé-investering gedaan, aangezien het al mooi is dat de stichting de verzorging van de dieren kan financieren, een vermogen is er niet. De boerderij, met in totaal bijna 4 hectare grond, had al twee jaar leeg gestaan en had jarenlang gediend voor het fokken van varkens en stieren. Met een betrekkelijk kleine groep vrijwilligers is toen hard gewerkt om de stallen bewoonbaar te maken voor onze, toen nog ca. 500, dieren. En zo werd een locatie waar heel veel dierenleed heeft plaatsgevonden, omgebouwd tot een dierenparadijs. Er staat een bord aan de weg: Gnadenhof Melief, wat verduidelijkt dat de boerderij een ‘genadeboerderij’ voor dieren is.

Om de opvang optimaal te maken voor onze, inmiddels ca. 1250, dieren, zijn de afgelopen jaren veel projecten gerealiseerd. Zo is het dak van de stallen grenzend aan het woonhuis vernieuwd, zijn er quarantainestallen gebouwd, is er een waterput geboord om zo de hoge waterkosten op te vangen en op veel plaatsen kranen aan te kunnen leggen. Dit scheelt een hoop gesjouw en maakt ook dat het werk gemakkelijker en sneller kan worden gedaan. Verder is de isolatie verbeterd, bekabeling vernieuwd en een mestplaat gerealiseerd. De afgelopen drie jaar zijn nog twee grote projecten gerealiseerd, n.l. een complete verbouwing van het kattenhuis met een bijbehorende quarantaine-ruimte en afwaskeuken en een volledig nieuwe volière.

Maar in een opvang als Melief blijft het altijd nodig om niet alleen onderhoud te plegen, maar ook vernieuwingen en verbeteringen te realiseren om onze dieren een optimaal leven te geven en daarmee tevens het werk t.b.v. zoveel verschillende dieren eenvoudiger te maken.
Zo is een project dat nog op stapel staat, de bestrating van het erf, de vernieuwing van het duivenverblijf en allereerst de volledige renovatie van de watervogelvijver die heel dringend nodig is, maar wat tevens een kostbaar project is. Zo probeert de Stichting steeds stapje voor stapje de werk- en leefomstandigheden van iedereen te verbeteren!

De organisatie van de stichting en de dagelijkse gang van zaken in de opvang wordt nog steeds gedragen door dezelfde twee personen: Lothar Vermeulen en Marc Winters. Beiden doen dit meer dan fulltime. Sinds een paar jaar worden zij bij de dagelijkse werkzaamheden geholpen door een parttime dierenverzorgster en twee dierenverzorgers in opleiding die hun praktische ervaring bij de opvang opdoen. Zowel Lothar als Marc hebben hiervoor de nodige diploma’s behaald. Dit was nodig, omdat het in Duitsland zeer moeilijk bleek vrijwilligers aan te trekken. Gelukkig is er nog wel een groep Nederlandse vrijwilligers die van tijd tot tijd komt “klussen” om de onderhoudskosten te beperken. Daarnaast zijn er enkele enorme dierenvrienden die periodiek gedurende een aantal dagen de leiding van de opvang kunnen en willen overnemen, zodat Marc en Lothar af en toe ook even weg kunnen. Deze dierenvrienden zijn door Marc en Lothar “opgeleid”, want de leiding over zo’n grote opvang is uiteraard een hele verantwoordelijkheid.

Buiten Marc en Lothar zijn er nog vijf bestuursleden die, behalve de beleidsmatige kwesties, ook dagelijkse werkzaamheden verrichten zoals het bedrijven van p.r. (waaronder het vertegenwoordigen van Melief op beurzen en andere manifestaties), het bijhouden van de website en social media, de financiële administratie en donateursadministratie. Dit gebeurt geheel zonder enige financiële vergoeding

Onze sponsoren
 
 
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share