Persbericht – Zwartboek konijnen in de hel door ontbreken van goede regelgeving aangeboden aan Commissie Landbouw (12 november 2007)

access_time 15-11-2013

Dinsdag 13 november om 13.30 uur op het Plein in Den Haag wordt door dierenbeschermers het zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarbij zal een vier meter lange rij van geheel draadgazen kooien te zien zijn, waarin eerder de konijnen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten zaten, voordat ze door enkele dierenbeschermers werden vrijgekocht. Daarnaast geven fotoborden uitgebreide informatie over het drama dat voortvloeide uit de eerdere actie van 17 augustus toen dierenbeschermers besloten een op Marktplaats aangeboden konijnenfokkerij van een zestienjarige jongen op te kopen omdat de Landelijke Inspectie Dienst (LID) van de Dierenbescherming aangaf niet in te kunnen grijpen.
Bij het aanbieden van het zwartboek wordt de voorzitter van de Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw J.M.G. Schreijer-Pierik, uitgenodigd om symbolisch met een grote hamer de eerste slag te slaan op de draadgazen kooien om deze onklaar te maken zodat er nooit meer een konijn in opgesloten kan worden.

Door het ontbreken van goede regelgeving kunnen particuliere fokkers, zoals het in het zwartboek beschreven voorbeeld van een zestienjarige jongen, straffeloos hun gang gaan, wat uit kan monden in een vorm van dieren houden die niet anders betiteld kan worden dan als dierenmishandeling. Het zwartboek is daarom een aanklacht richting politiek omdat anno 2007 voor deze dieren (en andere bij particulieren gehouden dieren zoals kippen, eenden, fretten, ratten, nertsen etc.) nog altijd niets geregeld is waardoor goede huisvesting en welzijn voor de dieren gewaarborgd zijn. Dringend wordt daarom aan de Commissie gevraagd om op korte termijn voor goede regelgeving te zorgen zodat dergelijke misstanden niet langer meer voorkomen.

Voor het overgrote deel van de 50 konijnen die op 17 augustus vrijgekocht werden kwam de redding te laat. Ondanks dat zij zo spoedig mogelijk voorzien werden van goede huisvesting, voeding en medische zorg gingen er in totaal 32 konijnen dood door de ziektes die zij met zich mee droegen en de geleden verwaarlozing. Deze zieke konijnen waren anders gewoon in de menselijke consumptieketen terecht gekomen.

Vanwege de slechte huisvesting en verzorging – en omdat de jongen bij het opkopen van de fokkerij aangaf nog een tweede konijnenfokkerij in de omgeving van zijn moeder te bezitten – is officieel aangifte van dierenmishandeling gedaan bij de Landelijke Inspectie Dienst. Daarbij bleek dat het niet duidelijk was wie voor de controle op particuliere konijnenfokkerijen verantwoordelijk is: de LID, de Algemene Inspectie Dienst (AID) of het Productschap Pluimvee en eieren (PVE). Pas zes weken na de aangifte en na een officiële klacht naar de LID en de AID over het afschuiven van de aangifte naar elkaar toe en over het niet optreden van beide inspectiediensten is er gezamenlijk door de AID en de LID een controle uitgevoerd enkel in de nagenoeg nog lege schuur waar de konijnenfokkerij was opgekocht en waar de jongen op dat moment niet aanwezig was.

Dat er eerder opgetreden had moeten worden blijkt duidelijk uit de antwoorden van de minister op de Kamervragen van de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant (20 augustus 2007) over het opkopen van de konijnenfokkerij. De minister stelt in haar beantwoording dat het in het geval van dergelijke particuliere fokkers met winstoogmerk om commerciële bedrijven gaat die door de AID moeten worden gecontroleerd, als het om klachten gaat.
Verder stelt zij dat er voldoende regelgeving is die de konijnen bij een particuliere fokker kunnen beschermen en dat het niet nodig is betere regelgeving te maken om misstanden te voorkomen. Op dit punt zijn we het niet met de minister eens.
De enige regelgeving die er over de huisvesting van konijnen is, is de PPE Verordening Konijnen, die door de branche zelf is opgesteld. De enige groep die bij deze verordening baat heeft zijn de konijnenfokkers zelf, de konijnen lijden er helaas niet minder om. Konijnen mogen nog altijd in kleine kooien geheel van draadgaas gehuisvest zitten, de voedsters zitten geïsoleerd terwijl konijnen groepsdieren zijn, en een vroegtijdige uitval van 10 procent wordt normaal geacht. Wij zijn van mening dat konijnen door hun stressgevoelige karakter en het lijden daardoor volkomen ongeschikt zijn om gehouden te worden als productiedieren.

Foto’s van de fokkerij en de zieke konijnen en het zwartboek Konijnen in de hel door het ontbreken van goede regelgeving worden op verzoek na het aanbieden van het zwartboek digitaal toegezonden en zijn vrij van rechten voor gebruik. Het zwartboek is ter plekke bij het aanbieden aan de commissie ook voor de pers te verkrijgen.

Voor meer informatie: Sandra van de Werd
Comité Dierennoodhulp
e-mail: dierennoodhulp@hotmail.com

Onze sponsoren
 
 
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share