Kiloknallers krijgen gezicht! (bericht geplaatst op 13 augustus 2011)

access_time 28-11-2013

In juli stond er al een stukje over hen op de website, maar toch willen we graag nog wat meer aandacht besteden aan de 77 van de in totaal 200 slachthanen- en hennenkuikens die hier enige weken geleden hun intrek namen nadat hun eigenaar overleden was.

De kuikens die we hebben opgevangen waren op het moment van hun komst precies 6 weken oud. Het waren onwennig: overdag naar buiten!zowel hennen als hanen. Nu kan ik me voorstellen dat u denkt: ‘oh wat schattig, zoveel kuikentjes bij elkaar!’ Wie de dieren op dat moment gezien had, zou het woord kuiken niet in de mond durven nemen. En wie alles over deze jonge bodybuilders weet, zou hopelijk ook geen stukje kip meer in de mond durven nemen! Want deze kuikentjes waren al bijna slachtrijp!

De kip die in de winkel te koop is, is eigenlijk een kuiken.De vleeskuikens worden in razend tempo opgefokt en vetgemest zodat er binnen 6 weken geen kuiken, maar een vleesbonk van een paar kilo is ontstaan. Dat deze snelle groei niet gezond is, blijkt uit de vele problemen waar deze kuikens meestal mee te maken krijgen. Hun gewicht wordt te zwaar voor de poten, die dit reusachtige lijf Scharrelen en zandbadeb tussen de andere hanen…niet meer kunnen dragen. Als de dieren langer dan 6 weken vetgemest zouden worden, kunnen de dieren zelfs openbarsten, vandaar ook wel de bijnaam ‘plofkippen’. Verder ontstaan, naast problemen met het bewegingsapparaat ook vaak hart- en ademhalingsproblemen.

De 77 bodybuildertjes zijn hier eerst in quarantaine gekomen, waar ze zijn behandeld voor hun ernstige diarree. Die wordt vaak veroorzaakt doordat de dieren preventief antibiotica door hun voer krijgen.  De dieren zijn op een speciaal dieet gezet, zodat ze meer in verhouding door zouden kunnen groeien. Wat opvallend was, was dat deze jonge dieren vooral zaten, ze vermeden te gaan staan of te lopen en waren volledig gefixeerd op voer en dronken zeer grote hoeveelheden water. De productie van vleesmassa vraagt een hoop vocht van het lichaam. In deze Dier met hartproblemenperiode hebben we enkele dieren moeten euthanaseren die al zeer slecht tot niet meer konden lopen. Ook overleden er twee dieren, vermoedelijk aan een acute hatstilstand, aangezien de kam en lellen blauw werden en ze dood neervielen.

Nadat de dieren zienderogen opgeknapt waren, de diarree verdwenen was en het verenkleed zich herstelde mochten de dieren voor het eerst in hun prille leven naar buiten en dat was echt even wennen voor ze! Onzeker stapten de dieren rond, want door kleine behuizing, veel zitten en weinig bewegen hadden ze het lopen nog niet veel geoefend. De eerste dagen moesten we de hanen, die aansluiting hadden gevonden in de hanenstal, echt de weide indrijven, want ze waren bang voor het groene gras! Eén van de eerste prioriteiten voor ons was dat ze meer zouden gaan bewegen zodat deze dieren in plaats van vleesmassa een atletisch lichaam zouden gaan ontwikkelen. We strooien hun voer dagelijks uit over Dier met gebroken teende weide in het hoge gras, want zo zijn deze dieren bijna de hele dag in touw en dus in beweging om hun kostje bij elkaar te zoeken.

Toen wij de dieren net opgenomen hadden, waren er mensen van mening dat we de gehele groep beter gelijk dood konden laten maken in verband met de te verwachten problemen van deze groep van 77. Aangezien wij deze dieren niet als nummers maar unieke individuen zien, was dit voorstel natuurlijk volledig absurd en ontoelaatbaar. Wij kijken dagelijks bij elk individu hoe zijn of haar gezondheid ervoor staat. We weten dat op het moment dat een dier problemen gaat krijgen met zijn of haar bewegingsapparaat, er geen ‘beter worden’ meer mogelijk is en inslapen noodzakelijk zal zijn. Maar elke dag als je deze kanjers in de ochtend de weide op ziet rennen om te gaan scharrelen op het inmiddels vertrouwde groene gras, of in de middag een zandbad ziet nemen in het zomerzonnetje, zijn we zo dolgelukkig met weer een extra Wordt daar soms gevoerd?dag die deze dieren langer en gelukkiger leven dan de ellendige 6 weken die eigenlijk maximaal voor hen bestemd waren!!!!  Wat is er mooier om te zien dan dat een kip die over de datum is, toch nog goed blijft…

Wilt u wat voor de vleeskuikens doen, dan kunt u één van deze dieren op afstand adopteren. Wilt u wat voor vleeskuikens in het algemeen doen, rij dan de volgende keer met uw winkelwagentje eens door naar het vegetarische schap van uw supermarkt en kies daar voor een plantaardige variant van de lekkere en gezonde vleesvervangers!

Onze sponsoren
 
 
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share